Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Ngày 21-10, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn cho 100 Đại lý thu cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2020.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin về ý nghĩa, lợi ích được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT; đối tượng tham gia, các quy định về mức đóng, phương thức đóng và các quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH, lập hồ sơ cấp mã số; đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; Hướng dẫn lập danh sách, thu, nộp tiền BHXH tự nguyện…Đồng thời, các đại biểu thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách BHXH, BHYT tự nguyện ở cơ sở.

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: D.Nam

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Phước, từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được gần 123 ha, trong đó, đất nông nghiệp 107,5 ha; đất ở gần 15 ha, nâng tổng diện tích cấp lên 14.302 ha, đạt 93,13% so với diện tích cần cấp. Ngoài ra huyện đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 52 trường hợp, với diện tích 9.252 m2, chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thương mại-dịch vụ 7 trường hợp, với diện tích 12.874 m2, chuyển từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh 1 trường hợp, với diện tích 1.078m2. Đã thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 11 công trình, dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 31,54 ha, với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 27,5 tỷ đồng.