Hội thi Rung chuông vàng

Ngày 20-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức phòng, chống tội phạm và ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020.

Tham gia cuộc thi có 66 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc. Các thí sinh có 15 giây suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra, theo hình thức đưa bảng. Thí sinh trả lời sai sẽ loại ra khỏi sàn thi đấu theo hình thức Rung chuông vàng. Hội thi là sân chơi bổ ích giúp đội ngũ công đoàn các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho đoàn viên và người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy.

Các thí sinh trả lời câu hỏi bằng hình thức đưa bảng.