Sơ kết công tác tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo số 317/BC-BCĐ, ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút CORONA về sơ kết công tác tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.