Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

* Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm):

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, bằng tình cảm của một đảng viên là người cao tuổi ở cơ sở, điều tôi kỳ vọng trước hết là Đại hội sẽ bầu chọn nhân sự đúng cơ cấu, có tài, có đức, có năng lực lãnh đạo. Tôi mong Đại hội sẽ quan tâm thảo luận nhiều hơn về việc vận dụng nghị quyết, đi sâu vào giải quyết các vấn đề xã hội, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, trong đó có việc xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cơ sở. Qua đó giúp Hội Người cao tuổi tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm nòng cốt trong chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi.

* Ông KatơR Phố, Bí thư Chi bộ thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại ( Bác Ái)

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn, miền núi ngày càng đổi thay rõ nét. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cấp ủy, chính quyền triển khai đạt kết quả, qua đó từng bước nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Các Chương trình 135, 167 về hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, Chương trình 30a của Chính phủ... đã được triển khai thực hiện ở huyện Bác Ái, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra các giải pháp đột phá để tiếp tục đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh phát triển bền vững. Chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo phát triển nâng cao dân trí, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ở vùng nông thôn, miền núi; áp dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi... qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

* Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, Giảng viên Trường Đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh, quê quán xã Nhơn Hải (Ninh Hải):

Những năm gần đây để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh đã tập trung cho công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, cũng như phát triển điện lực quốc gia. Với lợi thế điện gió, điện mặt trời thì đây là cơ hội vàng để Ninh Thuận phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình. Do đó, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp phù hợp để xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ là xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia, gắn việc phát triển các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn với nhiệm vụ giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương sao cho thật sự mang tính bền vững, tạo điều kiện cho con em Ninh Thuận cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho quê hương, thay vì tìm kiếm cơ hội ở những thành phố lớn.