Ninh Phước được công nhận huyện nông thôn mới

Ngày 16-10-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký thay Thủ tướng ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Theo đó, giao UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ninh Phước tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Như vậy, đến thời điểm này, Ninh Phước là huyện đầu tiên trong 7 huyện, thành phố của tỉnh được công nhận huyện nông thôn mới. 

Một góc cơ sở hạ tầng huyện Ninh Phước . Ảnh: Văn Nỷ