Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23

Ngày 16-10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 23, thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13, tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo đến đại biểu những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Qua 5 ngày làm việc (từ ngày 5 đến 10-10-2020), Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã bàn về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bàn về việc công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban xây dựng Đảng cùng tổ chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tiến hành đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Cụ thể, công tác chuẩn bị về văn kiện đại hội được thực hiện đảm bảo; nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, thể hiện tính dân chủ, khách quan, nhân sự cấp ủy đương nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và có số dư theo quy định; việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử cấp ủy, nhân sự chủ chốt đảm bảo phương án nhân sự được Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên phê duyệt. Qua đó, Tỉnh ủy đánh giá đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp ở 11/11 đảng bộ.

Hội nghị cũng bàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung quan trọng như: Công tác chuẩn bị các văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIV và công tác đảm bảo Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-10 tại Hội trường UBND tỉnh với sự tham dự của 417 đại biểu, trong đó 68 đại biểu mời và 349 đại biểu chính thức, trong đó 45 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu bầu tại đại hội cấp trên cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên, bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt đến các đại biểu thực hiện nghiêm túc Công văn số 5517-CV/TU ngày 18-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, đảm bảo điều kiện tốt nhất để tham dự Đại hội. Tiếp tục phản ánh tình cảm, ý kiến tâm huyết, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên hướng về Đại hội; kịp thời phản ánh những vấn đề vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức đợt ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội. Triển khai có kết quả kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh, in ấn các loại tài liệu phục vụ Đại hội. Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo kế hoạch đã đề ra, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, theo dõi chỉ đạo về tình hình mưa lũ và tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.