Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Đổng Lại, chức sắc Chăm ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu (Ninh Phước):

Trong 5 năm qua, với sự năng động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của nhân dân, tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà có những chuyển biến vượt bậc, tiềm năng đất đai được khai thác hiệu quả, thể hiện rõ nhất qua những công trình, dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch… Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm và dành nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sinh kế cải thiện đời sống người dân, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tôi mong muốn Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ đề ra các giải pháp đúng đắn, phát huy tối đa nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực đầu tư nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Anh Trần Văn Sinh, Bí thư Huyện đoàn Ninh Sơn:

Thế hệ trẻ chúng tôi mong muốn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có những quyết sách quan trọng để phát huy nguồn nhân lực trẻ. Đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ trẻ có điều kiện được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, học hỏi, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ trong học tập, lao động thời đại 4.0. Có những biện pháp thiết thực giúp đỡ thanh niên tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện nhà hôm nay đã có mặt ở khắp các thôn xóm, quyết tâm ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Ông Đặng Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước:

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục có quyết sách trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong phát triển kinh tế nên đặc biệt chú trọng đến khai thác tiềm năng, lợi thể để phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng tăng trưởng bền vững, ứng dựng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các vùng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cho nông sản địa phương. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả cho người dân. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn, miền núi; quan tâm đến công tác giảm nghèo, đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bảo đảm quốc phòng-an ninh...