Lòng biển

Ví dầu câu hát mẹ ru

Đèn khuya mỏi mệt trăng lu sao mờ

Nôi ngoan giấc ngủ con thơ

Năm canh mẹ trải vô bờ yêu thương...

Bao la hỡi Thái Bình Dương

Làm sao đong đếm tình thương mẹ hiền

Dẫu cho vạn bạc muôn tiền

Cũng không mua được vô biên tình này

Mẹ ơi trăm đắng nghìn cay

Nuôi con khôn lớn qua ngày bão giông

Dò sông dò biển sâu nông

Đố ai đo được nghĩa công sinh thành

Thanh xuân rồi vội phai nhanh

Mẹ đâu còn nữa tóc xanh ngày nào

Gió lay quầy chuối, buồng cau

Nhói lòng con sợ… nghẹn ngào mẹ xa.