Đảng bộ Quân sự tỉnh : Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Quán triệt tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm” Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng bộ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thiếu tá Hoàng Phương Minh, Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh và 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng chương trình hành động xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan thực hiện và quy định rõ thời gian hoàn thành. Ban hành quy chế lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác trọng yếu như: Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, Quy chế lãnh đạo công tác tài chính, Quy chế lãnh đạo công tác quân lực, Quy chế lãnh đạo công tác xây dựng cơ bản… Xác định việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, do vậy, cấp ủy các cấp đã tập trung cao trí tuệ tập thể để xây dựng nghị quyết có chất lượng. Ngoài quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và các nghị quyết chuyên đề, trong nghị quyết thường kỳ hàng tháng, hàng quý, các cấp ủy Đảng cũng chú trọng xác định việc lãnh đạo thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra; tập trung đột phá ngay vào những khâu khó, khâu yếu, mặt yếu. Những nội dung, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với tinh thần nghị quyết đại hội, sát đúng với thực tế từng cơ quan, đơn vị.

Trung đoàn BB896 vận dụng địa hình doanh trại huấn luyện bộ đội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Đoàn Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB896 cho biết: Ngay sau Đại hội, Đảng bộ và đơn vị đã hạ quyết tâm đạt được “mục tiêu kép”, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách ly tập trung, phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ những chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra, cụ thể thể hóa trong năm 2020, đến nay đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nghị quyết, sau đại hội, các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị, cơ quan chính trị các cấp đã chú trọng làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp. Bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động, phong phú, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đi sâu, đi sát vào đời sống sinh hoạt bộ đội. Tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng và cụ thể hóa nghị quyết đối với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt việc giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị để thực hiện tháng lợi nghị quyết đại hội.

Những giải pháp trên cũng chính là tinh thần, niềm tin, động lực, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đột phá để các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đó cũng là cơ sở để lực lượng vũ trang tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.