Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Nguyễn Minh Trứ và ông Kiều Như Bổn

1. Ông Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thời gian giữ chức vụ liên tục 15 năm 11 tháng, đảm nhiệm các chức vụ:

- Tổng biên tập Báo Ninh Thuận: 6 năm 10 tháng (từ tháng 3-2003 đến tháng 12-2009);

- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Dân Chính Đảng: 3 năm 1 tháng (từ tháng 1-2010 đến tháng 1-2013);

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 6 năm (từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2020).

2. Ông Kiều Như Bổn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh có tổng thời gian công tác 20 năm 3 tháng, đảm nhiệm các chức vụ:

- Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh: 3 năm 5 tháng (từ tháng 8-1996 đến tháng 12-1999);

- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 7 năm 10 tháng (từ tháng 8-2001 đến tháng 5-2009);

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 1 năm 3 tháng (từ tháng 6-2009 đến tháng 8-2010);

- Bí thư Huyện ủy Bác Ái: 3 năm (từ tháng 8-2010 đến tháng 7-2013);

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: 4 năm 9 tháng (từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2020).

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với 2 cá nhân nêu trên theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.