Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 2-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; lãnh đạo các đoàn thể Khối và cấp ủy viên cơ sở; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm được kết quả, kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, từ đó xác định quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.Ảnh: P.Bình

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh đã quán triệt Kế hoạch của Tỉnh ủy về thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo nhanh dự thảo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.