Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 2-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Trong 9 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Ninh Phước đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất 5.880,16 tỷ đồng, đạt 68,18% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác chống hạn và phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện tốt; chuyển đổi cây trồng, nhân rộng “cánh đồng lớn”, các mô hình sản xuất có hiệu quả được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực; đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản được tăng cường. Chất lượng giáo dục được duy trì trong điều kiện dịch COVID-19; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng đẩy mạnh; nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính giữ vững. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn gặp khó khăn trong giải ngân một số nguồn vốn; thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm. Công tác nắm thông tin, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; kết nạp đảng viên mới chưa đạt kết hoạch đề ra…

Ninh Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 2.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng trực thuộc sau đại hội, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tiếp tục quán triệt và triển khai tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa gắn với công tác phòng, chống thiên tai, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…