Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 1-10, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với hơn 700 điểm cầu tại các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở khám, chữa bệnh.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh và một số bệnh viện tuyến Trung ương đánh giá những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác điều trị, phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh; kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19; tình hình triển khai thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19… Qua đó giúp các cơ sở y tế nắm vững tình hình, triển khai thực hiện hiệu quả hơn các giải pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh ta. Ảnh: U.Thu