Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề năm 2020 đối với cán bộ Đoàn

Ngày 1-10, Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề năm 2020 đối với cán bộ Đoàn trong khối.

Tham gia có 100 cán bộ Đoàn, được học tập 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Ngoài ra, cán bộ Đoàn còn được báo cáo viên quán triệt các Nghị quyết của Đảng và tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tập huấn các kỹ năng công tác Đoàn.

cán bộ Đoàn tham dự Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề năm 2020. Ảnh: P.Bình

Thông qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản trong việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh- thiếu nhi; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn, nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định chính trị và phát triển đất nước.