Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công chức cấp xã, phường, thị trấn

Chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ công chức cấp xã tăng lên rõ rệt so với 5 năm trước đây; theo đó đảng viên tăng 2%; cán bộ là nữ tăng 8%; không còn cán bộ trình độ học vấn cấp tiểu học; trình độ lý luận chính trị tăng 13%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng 32%; trong đó cán bộ công chức tăng 44%.

Sau hơn 4 năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” từ tháng 1-2007 đến nay; đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có 1234 người (cán bộ chuyên trách 680 người, cán bộ công chức 554 người); trong đó đảng viên 865 người, chiếm 70%; cán bộ nữ 355 người, chiếm 28%. 100% có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 522 người đạt 42% (trong đó cán bộ chuyên trách có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên là 408/680 người, chiếm 60%), trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên 747, đạt 60,5%. Qua đó cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ công chức cấp xã tăng lên rõ rệt so với 5 năm trước đây; theo đó đảng viên tăng 2%; cán bộ là nữ tăng 8%; không còn cán bộ trình độ học vấn cấp tiểu học; trình độ lý luận chính trị tăng 13%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng 32%; trong đó cán bộ công chức tăng 44%.

Cán bộ phường Phủ Hà, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân.
Ảnh:Văn Miên

Có được kết quả trên trước hết là các cấp ủy Đảng từ cơ sở đã thực hiện tốt công tác rà soát, nhận xét, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, đồng thời đã luân chuyển 34 cán bộ trẻ tăng cường cho cơ sở, trong số này huyện Ninh Hải 9 người, Bác Ái 7 người; Phan Rang-Tháp Chàm 6 người; Ninh Sơn 5 người và Ninh Phước 3 người… Mặc khác kiên quyết cho nghỉ việc đối với những cán bộ không đủ chuẩn để thay vào đó số cán bộ mới được đào tạo chính quy, đúng ngành nghề chuyên môn.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều đồng chí năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác (nhất là số cán bộ chuyên trách), gắn bó mật thiết với nhân dân, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ở đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2011-2015 vừa qua đã bầu được 1971 cấp ủy viên, trong đó 811 đồng chí cấp ủy viên tham gia lần đầu. Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã có 30 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành trưởng thành từ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ này còn bất cập, đối với cán bộ chuyên trách đa số đảm bảo về tiêu chuẩn lý luận chính trị, trình độ học vấn nhưng chuyên môn nghiệp vụ còn tới hơn 30% chưa qua đào tạo. Cán bộ công chức nhìn chung đủ chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ học vấn nhưng đa số chưa là đảng viên và chưa qua chương trình trung cấp lý luận chính trị, tỷ lệ này còn hơn 50%.

Nguyên nhân trước hết là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ giỏi hầu như không muốn chọn cấp cơ sở là nơi gắn bó cống hiến lâu dài. Bên cạnh đó nguồn cán bộ ở xã hạn hẹp, một số đồng chí không đủ tiêu chuẩn vẫn đưa vào quy hoạch, có nơi do nể nang rà soát nhưng chưa mạnh dạn đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch và chưa bổ sung kịp thời những người trẻ, sức phấn đấu tốt vào quy hoạch. Một số chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước có thay đổi điều chỉnh nhưng chưa tương ứng với công sức của cán bộ bỏ ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tỉnh có chế độ hỗ trợ khi đi học nhưng mức trợ cấp không theo kịp mức tăng giá hiện nay; một số cán bộ lại thực hiện chế độ bầu cử theo nhiệm kỳ nên không phải ai cũng được bầu cho đến đủ tuổi nghỉ hưu, đủ năm công tác vì thế có nơi cố giữ những đồng chí này làm việc cho đến đủ tuổi nghỉ hưu, từ đó cũng khó khăn cho công tác quy hoạch, bố trí cán bộ ở cơ sở.

Để khắc phục tình trạng trên, giải pháp đặt ra là: Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ từ tỉnh, huyện tăng cường về cơ sở nhất là những xã, phường khó khăn về nhân lực tại chổ; các xã phải thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn cán bộ tại chỗ chú ý con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, số cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số… có thành tích trong hoạt động thực tiễn, gắn bó với quê hương. Tiếp tục liên kết mở lớp đào tạo trung cấp, đại học chuyên ngành để những cán bộ còn trong độ tuổi được đào tạo và chuẩn bị nguồn cho các năm sau, đồng thời có cơ chế chính sách cụ thể đối với cán bộ cho thôi việc, nghỉ việc để kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Các cơ sở đào tạo cần kết hợp giữa nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ với xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong cho cán bộ cơ sở; đồng thời thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức ở từng lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để cơ sở nghiên cứu, học tập. Có chế độ chính sách phù hợp để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến. Đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức cấp xã tiếp tục phấn đấu vươn lên, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai những việc lớn của địa phương đến với nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, những ván đề bức xúc trong nhân dân chủ động giải quyết theo hướng dân chủ, thấu tình đạt lý có sự phản biện của Mặt trận, đoàn thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin yêu giao phó.