Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Quán triệt Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Ngày 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 cho 130 cán bộ làm công tác Mặt trận ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Hải và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt, triển khai các nội dung như: Quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức, cá nhân; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy trình xử lý kỷ luật đối với tổ chức thành viên; thông tin về tình hình an toàn giao thông và công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua... Qua đó giúp các đại biểu nắm vững các vấn đề mới trong thông tri để triển khai, thực hiện có hiệu quả tại cơ sở và định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự và chủ trì hội nghị.