Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 30-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện các dự án do đơn vị quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Năm 2020, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 7 dự án, với tổng vốn đầu tư 1.648,6 tỷ đồng. Đến ngày 15- 9, chỉ có dự án Hồ chứa nước Sông Than giải ngân được gần 58%, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ giải ngân được 30%, các dự án còn lại như Hệ thống Hồ chứa nước Kiền Kiền, Hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giải ngân nguồn vốn chậm so với kế hoạch là do gặp khó khăn trong quá trình áp giá đền bù ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, công tác chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang đất khác để thực hiện dự án vướng nhiều thủ tục.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất, UBND các huyện sớm giải quyết các hộ còn vướng mắc về xác định nguồn gốc đất để có cơ sở thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương, nhà thầu đề ra phương án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đoàn giám sát sẽ sắp xếp thời gian làm việc với UBND tỉnh để bàn bạc đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của đơn vị đảm bảo đúng theo kế hoạch.