Trungnam Group: Đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV

Chiều ngày 29-9, tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh (Thuận Nam), Trungnam Group đã đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV - Dự án Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW.

Theo báo cáo của Trungnam Group, việc hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW sẽ khai thác hơn 1 tỷ kWh – tương đương 1GWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo (năm đầu tiên: 1,2 tỷ kWh) góp phần giải tỏa công suất lưới điện cho khu vực Ninh Thuận và Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 115 của Chính phủ đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của quốc gia gắn với cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Các kỹ sư Trungnam Group vui mừng khi đóng điện thành công.