Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1-10-2020 đến ngày 7-10-2020, với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.

Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh (Cà Ná) được TrungNam Group tài trợ,
đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ảnh: Văn Nỷ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương chỉ đạo tổ chức Tuần lễ năm 2020 với hình thức, nội dung phù hợp, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; trong đó tập trung vào những nội dung: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber,...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…, góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực...