Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Cải cách hành chính, văn hóa công sở năm 2020

Ngày 28-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Cải cách hành chính (CCHC), văn hóa công sở năm 2020 cho 130 học viên cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật các nội dung mới trong thủ tục hiện đại hóa hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; xử lý những vướng mắc, vi phạm trong quá trình thực hiện CCHH; quy định tiêu chí theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC; kỹ năng ứng xử nơi công sở và giao tiếp hành chính... Qua lớp tập huấn, nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC và hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ.

 

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Cải cách hành chính, văn hóa công sở năm 2020.