HĐND huyện Thuận Bắc tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 28-9, HĐND huyện Thuận Bắc khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Theo đó, đồng chí Phạm Trọng Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Kim Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND huyện lý do chuyển công tác khác. Đồng thời, bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Bắc tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Trọng Hùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.