Công văn của Sở Y tế: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng "Pate Minh Chay"

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 4520/SYT-KHNVTC, ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế về tổ chức tuyên truyền phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng "Pate Minh Chay".