Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ: Doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực du lịch

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn-Ninh Chữ (SG-NC) là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực du lịch (DL) được vinh danh Doanh nghiệp điển hình tiên tiến 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

Để có được thành tích này, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh DL Ninh Thuận đến du khách trong và quốc tế, tập thể lãnh đạo Công ty còn luôn chú trọng việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, các hoạt động phong trào Thi đua yêu nước đã được Công ty Cổ phần DL SG-NC phát động sâu rộng và không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, tiếp tục hoạt động kinh doanh có hiệu quả, phát triển ổn định. Hằng năm, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo tiến hành xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức (CB, NV) về công tác thi đua - khen thưởng và tình hình sản xuất, kinh doanh chung của đơn vị. Qua đó, đã giúp cho CB, NV nâng cao nhận thức tư tưởng và tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ chung, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Tổng Giám đốc và Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua theo từng tháng, từng quý, 6 tháng và năm nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, cũng như thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Công ty đã tổ chức các phong trào thi đua điển hình như: Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong năm; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong phục vụ sản xuất, kinh doanh tại khách sạn, phục vụ khách lịch sự chu đáo, thường xuyên cải tiến món ăn, chất lượng sản phẩm, phong trào tiết kiệm chi phí điện, nước, nguyên nhiên vật liệu, tăng năng suất lao động; phong trào vì môi trường; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc về nội dung các phong trào, lập Ban Kiểm soát nội bộ, kiểm soát chất lượng các hoạt động 24/24 giờ; thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trực kiểm tra, kiểm soát công tác vận hành phục vụ, tiết kiệm điện, nước, hạn chế tối đa các hóa chất và xử lý tại chỗ các vi phạm, giải quyết các than phiền của khách hàng nếu có.

Mặt khác, để được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh DL ở tỉnh, công ty đã đổi mới tích cực trong công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh các chương trình quảng bá, tiếp thị; tăng cường nhiều dịch vụ mới… Không chỉ kinh doanh thuần về lưu trú, Công ty Cổ phần DL SG-NC còn đa dạng hóa các dịch vụ, trở thành một đơn vị kinh doanh DL khép kín với các hoạt động: Lưu trú, hội thảo, hội nghị, lữ hành và các dịch vụ phục vụ DL khác. Cùng với đó, xác định chất lượng nguồn nhân lực là tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển, thời gian qua công ty đã liên kết với một số trường đào tạo chuyên ngành DL mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, NV của Công ty và các đơn vị bạn.

Nhờ đó, tính chuyên nghiệp của đội ngũ CB, NV Công ty từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Cụ thể, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh ngày càng cao, xây dựng thương hiệu SG-NC bền vững, ổn định và nâng cao đời sống cho CB, NV. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng doanh thu bình quân 17,5%/năm, nộp ngân sách bình quân 28%/năm. Năng suất lao động hàng năm tăng dần đều; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho 132 lao động, thu nhập của người lao động năm sau luôn tăng hơn năm trước, trong năm 2019 tăng 108,4% so với năm 2018.

Ghi nhận thành tích đạt được, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty đã được UBND tỉnh Ninh Thuận và UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về Tập thể lao độntg xuất sắc; năm 2017 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế; năm 2019 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đặc biệt, giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến.