Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chung tay đẩy lùi tệ nạn mại dâm

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm (MD) giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai nhiều hoạt động tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn MD, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các nội dung, văn bản Luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; Luật Phòng, chống mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội; Luật Phòng, chống mại dâm, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;... Chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương LHPN Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình

"5 không, 3 sạch” (trong đó có tiêu chí Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội). Trong giai đoạn 2016-2020, Hội LHPN tỉnh đã phân công cán bộ chuyên trách trực tiếp tuyên truyền 159 lượt ở các huyện, thành phố cho hơn 6.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; mở 13 lớp tập huấn, 5 Hội thảo về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn MD, ma túy, mua bán người, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 900 lượt là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thành phố; Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường và chủ nhiệm các câu lạc bộ (CLB) “5 không, 3 sạch”, CLB “không có người thân mắc các tệ nạn xã hội”, CLB “phòng chống tội phạm”, phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số; in sang 270 đĩa CD truyền thanh về công tác tuyên truyền phòng, chống MD, ma túy, mua bán người cho 65 xã, phường; 487 tranh lật về Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 2.350 sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, MD, ma túy, về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình...

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên duy trì 100% thôn, khu phố đều phải có tổ phụ nữ; 100% cơ sở Hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, đến nay đã xây dựng được 529 tổ phụ nữ nòng cốt/11.937 thành viên. Chú trọng xây dựng các mô hình, CLB về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhân rộng các điển hình tiên tiến của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các cấp Hội đã thành lập các mô hình, CLB như: “5 không, 3 sạch”, CLB “không có người thân mắc các tệ nạn xã hội”, CLB “phòng chống tội phạm”... Hiện nay, có 263 CLB với 7.782 thành viên tham gia; các CLB này hoạt động rất hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống MD. Thường xuyên chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương, rà soát, nắm bắt tình hình phụ nữ đi làm ăn xa, nữ thanh niên chưa có việc làm, việc làm không ổn định, thanh niên bỏ học giữa chừng, để ngăn ngừa phát sinh về MD trên địa bàn; đồng thời quan tâm hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn của Hội và của các ngân hàng, để chị em có vốn đầu tư vào sản xuất, buôn bán và chăn nuôi, tạo việc làm phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống…không rơi vào các tệ nạn xã hội.

Điển hình như năm 2013, Hội LHPN tỉnh xây dựng mô hình điểm CLB phòng, chống MD với 50 thành viên tại phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Từ ngày thành lập đến nay, CLB đã tổ chức sinh hoạt và thu hút trên 500 lượt chị em tham gia, với các hình thức như: văn nghệ, thơ ca, tọa đàm… tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan: Pháp lệnh phòng, chống MD và các kiến thức cơ bản về phòng, chống MD; thông tin tình hình tệ nạn xã hội; tuyên truyền phẩm chất, đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam, chuẩn mực người phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH và các nhiệm vụ công tác của Hội, qua đó góp phần đẩy lùi tệ nạn MD trên địa bàn phường Mỹ Bình. Hay để hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng MD tái hòa nhập cộng đồng, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên thăm hỏi, động viên các đối tượng mua bán dâm trở về địa phương sinh sống bằng nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực. Điển hình như chị Đ.T.H ở phường Văn Hải hoạt động chứa MD ở địa phương khác, ra trại năm 2018 khi về địa phương, Hội Phụ nữ phường Văn Hải phối hợp với Công an và các ngành đã tuyên truyền, động viên chị Đ.T.H làm ăn buôn bán tránh xa con đường lầm lỗi trước đây. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Hội, giờ chị Đ.T.H chấp hành làm ăn buôn bán, kinh tế ổn định, chị còn là hội viên tích cực tham gia sinh hoạt chi hội và tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, giúp cho các tầng lớp phụ nữ thấy được tác hại và hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn MD để từ đó nâng cao ý thức, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Các cấp Hội phụ nữ đã có nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ; tham gia tích cực với chính quyền, các cấp, các ngành trong cuộc đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, MD; từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm và hỗ trợ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.