Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Ninh Phước

Ngày 25- 9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2019.

Giai đoạn 2018- 2019, huyện Ninh Phước triển khai giải phóng mặt bằng 35 dự án; tổng diện tích đất cần thu hồi 491 ha, với 2.358 hộ và 11 tổ chức bị tác động. Số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt hơn 242 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, đã tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch theo đúng trình tự, thủ tục tại Điều 69 Luật Đất đai. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổ chức lấy ý kiến theo hình thức đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng. Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đến cuối năm 2019, Ninh Phước mới chỉ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đối với 29 dự án, tổng số tiền chi bồi thường, hỗ trợ đạt 174 tỷ đồng; có 6 dự án bị tồn đọng chuyển tiếp sang năm 2020.

Đồng chí Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của huyện Ninh Phước trong thời gian qua. Để làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các vùng có dự án, đồng chí đề nghị huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân; đảm bảo phù hợp với các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường công tác quản lý đất đai. Đồng thời, chủ động kết nối với các ngành liên quan để được hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Để thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng những dự án sau này, đồng chí yêu cầu huyện Ninh Phước bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Đoàn giám sát để làm cơ sở trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thời gian qua.