Hoạt động các, sở ngành, địa phương

* Ngày 24-9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính hệ không tập trung khóa 58.

Tham gia lớp học có 77 học viên là cán bộ, quản lý, giáo viên, chuyên viên của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 1 năm học, các học viên được trang bị kiến thức về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước và pháp luật; về khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể và tình hình nhiệm vụ địa phương…. Kết thúc khóa học có 76 học viên tốt nghiệp, trong đó có 1 học viên đạt loại giỏi; 52 đạt loại khá.

Ảnh: M.Dung

* Ngày 23-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho 130 đại lý thu là cán bộ hội phụ nữ cơ sở.

Các đại biểu tham gia tập huấn BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: M.Dung

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin về ý nghĩa, lợi ích được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT; đối tượng tham gia, các quy định về mức đóng, phương thức đóng và các quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Nhà nước từ ngày 1-1-2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông và một số nội dung liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các đại lý thu; Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH, lập hồ sơ cấp mã số; đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; Hướng dẫn lập danh sách, thu, nộp tiền BHXH tự nguyện…

Thông qua buổi tập huấn nhằm cũng cố kiến thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, phường, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên địa  bàn tỉnh. 

* Theo báo cáo của Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, tính đến cuối tháng 8, dư nợ của các khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ là 298 tỷ đồng, với 255 khách hàng, trong đó có 37 doanh nghiệp, với số dư nợ được cơ cấu lại 174 tỷ đồng, 154 khách hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, với dư nợ được cơ cấu lại là 74 tỷ đồng. Đã cho vay mới với doanh số đạt 4.674 tỷ đồng/2.332 lượt khách hàng vay. Trong đó, cho vay mới khách hàng doanh nghiệp là 1.700 tỷ đồng/131 lượt khách hàng; cho vay mới khách hàng hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân 2.974 tỷ đồng/2.201 lượt khách hàng; miễn, giảm lãi vay cho 11 khách hàng, với số tiền lãi được miễn, giảm là 0,15 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết hồ sơ tín dụng cho khách hàng ở Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, huyện Thuận Nam đã tổ chức thẩm định, ban hành quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án, kinh phí và bồi thường, hỗ trợ đối với 15 dự án của 568 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với diện tích 4.015.996,9 m2, với số tiền gần 211 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích trên 370 ha; chuyển mục đích sử dụng đất 113 trường hợp, với 104.008,5m2. Trong 9 tháng kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản 27 trường hợp, với số tiền 107 triệu đồng; lĩnh vực đất đai 11 trường hợp, với số tiền 83 triệu đồng; lĩnh vực môi trường 2 trường hợp, với số tiền 40 triệu đồng. Tập trung thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, đã cấp 6 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và 2 giấy phép thi công công trình. Qua thống kê, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 75 tỷ đồng, đã giải ngân 34 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch vốn giao.