Thuận Bắc: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24-9, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và hội, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Các đại biểu nghe báo cáo kết quả thành công của đại hội; kết quả 5 năm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020 và phương hướng thực hiện một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới; các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước...

Ảnh: H.Lâm

Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội, nâng cao nhận thức tư tưởng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.