Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Thuận Nam

Ngày 24- 9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Thuận Nam về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2019.

Trong 2 năm qua, huyện Thuận Nam triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 23 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 1.458 ha và 788 hộ bị ảnh hưởng. Quá trình triển khai, UBND huyện nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, nhờ đó, phần lớn người dân đồng thuận và đồng ý nhận tiền giao đất để chủ đầu tư công trình, dự án triển khai thi công, đảm bảo tiến độ. Kết quả, đến cuối năm 2019, có 20/23 dự án hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Số tiền chi hỗ trợ, bồi thường gần 195 tỷ đồng.

 

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh : N.Diệp

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện, các xã có dự án trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của huyện Thuận Nam trong triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng chí đề nghị huyện Thuận Nam tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung, làm rõ báo cáo để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm cơ sở trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh có phương án điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai. Đồng thời, nhấn mạnh huyện Thuận Nam cần làm tốt 4 nội dung quan trọng: Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật Đất đai, định hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp của huyện nhà; quá trình thực hiện công tác giải phòng mặt bằng cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Đất đai và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, chú ý đến sự nhất quán trong giải quyết vấn đề giữa các cấp, các ngành; cần tăng cường công tác quản lý đất đai. Đặc biệt, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết nhằm đảm bảo người dân không bị thiệt thòi trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế huyện nhà.