Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020

Vừa qua, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020, với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

Tính đến thời điểm này nước ta vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, tuy nhiên nguy cơ dịch COVID-19 cũng như những dịch bệnh khác bùng phát là rất lớn. Do đó, ngành Y tế cần bám sát cơ sở, kịp thời đánh giá tình hình nguy cơ dịch bệnh từng khu vực, tỉnh, thành phố, làm rõ những tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch; duy trì và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi của người dân trong công tác phòng, chống dịch…

Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã hướng dẫn các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế các tuyến tỉnh, huyện, xã về công tác giám sát, xử lý, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu; hướng dẫn cập nhật phác đồ điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết cho trẻ em và người lớn; hướng dẫn thực hiện tiêm chủng an toàn; xử lý, cấp cứu các trường hợp tai biến sau tiêm chủng... Qua đó, góp phần quan trọng giúp ngành Y tế các địa phương có sự chủ động, thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là những tháng cuối năm, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.