Công văn của BCĐ phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút CORONA: Công tác giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến 20/9/2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 290/BC-BCĐ, ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virút CORONA về Công tác giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến 20/9/2020.