Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh lấy ý kiến đóng góp các dự án luật

Ngày 22-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với Dự án Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều. Đồng thời đóng góp một số nội dung như: Luật cần nêu rõ việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới Việt Nam; duy trì tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị tại cửa khẩu, khu vực biên giới; kiểm tra, kiểm soát phương tiện tại các khu vực biên giới, cửa khẩu; quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu tại khu vực biên giới, cửa khẩu; trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, HĐND, UBND; ưu tiên về chế độ cấp nhà ở, đất ở cho lực lượng biên phòng tại các vùng biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhắm sớm hoàn thiện Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời khẳng định vai trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Đoàn đại biểu quốc hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.