Một số quy định mới về sách giáo khoa và nội dung cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019

Hỏi: Một số độc giả và phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận,... về hoàn thành chương trình học ở các cấp học, được Luật Giáo dục năm 2019 quy định như thế nào?

- Đáp: Vấn đề xác nhận hoàn thành chương trình ở các cấp học là quy định mới tại Luật Giáo dục năm 2019, nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 34 Luật Giáo dục năm 2019, gồm bốn nội dung cụ thể như sau:

- Thứ nhất: Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

- Thứ hai: Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp THCS.

- Thứ ba: Học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

- Thứ tư: Học sinh có bằng tốt nghiệp THCS, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.