Công văn của BCĐ phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút CORONA: Thống nhất quy trình thực hiện xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 3362/CV-BCĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virút CORONA về thống nhất quy trình thực hiện xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.