Công văn của UBND tỉnh: Tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 3368/UBND-VXNV, ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh.