Ra mắt mô hình “Trường học An toàn về An ninh trật tự, an toàn giao thông và Phòng cháy chữa cháy”

Ngày 19-9, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tóm tắt về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy của trường trong những năm qua. Nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, giáo dục nhằm giảm tình trạng sinh viên vi phạm nội quy, quy chế; vận động sinh viên chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; chấp hành tốt các quy định phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra trường hợp cháy nổ trong trường học.

Các thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy" ra mắt.

Nhân dịp này, nhà trường đã công bố quyết định ra mắt mô hình “Trường học An toàn về An ninh trật tự, an toàn giao thông và Phòng cháy chữa cháy”. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường cùng với Công an phường Văn Hải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đến tất cả cán bộ, giáo viên, sinh viên … qua đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội trong nhà trường..