Tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính-kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng cho các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 18-9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tổ chức tập huấn cho 32 đại biểu đại diện cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm lãnh đạo về nâng cao nghiệp vụ tài chính-kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng qua các phương tiện Internet.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng lập báo cáo, kiểm tra chứng từ, kế hoạch cân đối thu-chi ngân sách, phân tích các loại chi phí phát sinh, quản lý doanh thu; sử dụng phương tiện điện tử, công nghệ mạng máy tính để nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và đưa hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng thông qua ứng dụng facebook, zalo. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính-kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng cho các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã.