Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Ngày 18-9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trực tuyến tới 64 điểm cầu, với 1.500 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước tham gia. Tại điểm cầu tỉnh ta, có 18 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” theo hướng hiệu quả, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.

Nhân dịp này, Đại hội đã tặng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; 42 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 136 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.