Chút tình gửi quê…

Gửi quê chút tình thơm thảo

Cỏ cây đượm nét duyên thầm

Bàn chân bồi hồi quay gót

Tìm về chốn cũ tri âm

Ráng chiều nhen lên nỗi nhớ

Giữa miền rơm rạ bao dung

Trăm năm gừng cay muối mặn

Dầm mưa dãi nắng mịt mùng

Những tấm lưng cong lặng lẽ

Gánh cuộc dâu bể lênh đênh

Giọng quê khề khà sương gió

Ru ta qua những thác ghềnh

Hoàng hôn níu ngọn lau trắng

Lỡ làng một chuyến đò ngang

Ngày về trước sông tạ lỗi

Cúi đầu nghe nhịp thời gian

Xin làm ngọn rau nhánh cỏ

Cánh chuồn cánh bướm thong dong

Cả đời ta là đứa trẻ

Thèm quê quay quắt nỗi lòng…