Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 3273/KH-BCĐ, ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020.