Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9

Ngày 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9- năm 2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chuyên đề “Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 và những định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học mới”; nghe đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo chuyên đề “Kết quả và một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới”.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta. 

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền đậm nét các thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ XII của Đảng cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau khi cấp ủy các cấp tổ chức xong đại hội. Song song đó, tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ và phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh mới; tuyên truyền các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2020-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo; chủ động tuyên truyền hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X-năm 2020, trong đó tuyên truyền nhấn mạnh thành tựu nổi bật của đất nước cùng những tấm gương điển hình thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh… nhằm cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua lao động, sản xuất trong các tầng lớp nhân dân phục vụ phát triển đất nước, địa phương. Tập trung tuyên truyền tạo đồng thuận của người dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa triển khai phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, vừa triển khai phát triển kinh tế-xã hội đất nước, địa phương. Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời chú trọng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.