Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn tuyên truyền về thu gom, xử lý rác thải

Trong các ngày từ 14 đến 16-9 hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn tuyên truyền về nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử rác thải, chất thải ở khu vực nông thôn cho gần 900 lượt cán bộ, hội viên nông dân tại các đại phương trong tỉnh.

Các học viên được nghe giới thiệu kiến thức cơ bản và quy định của pháp luật về quản lý hoạt động công tác bảo vệ môi trường; chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2023 và một số kỹ năng trong việc quản lý, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình… Qua đó vận động nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh phải có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh thân thiện với môi trường.

Toàn cảnh buổi tập huấn tuyên truyền về thu gom, xử lý rác thải.