Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Nam: Điển hình trong công tác tuyên giáo của Đảng

Trải qua hơn 10 năm thành lập, phát triển, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Nam (BTGTN) luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đã chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đồng chí Bùi Hữu Giáo, Trưởng ban BTGTN cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Thuận Nam, đến nay, BTGTN cơ bản được kiện toàn, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của huyện ngày càng nâng cao chất lượng, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, luôn phấn đấu, nỗ lực nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Chú trọng việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, sinh hoạt của đơn vị theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Tập trung phân tích, đánh giá, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực... Nhờ đó, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện về các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương có nhiều chuyển biến tích cực hơn những năm trước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thuận Nam khảo sát tại Trường THCS Võ Văn Kiệt (xã Phước Ninh).

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội cũng được BTGTN triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, nắm chắc địa bàn cơ sở. Cụ thể, định kỳ hằng tháng và đột xuất từng cán bộ, công chức chủ động về các xã phối hợp với Ban Thường vụ cấp uỷ thống nhất nhận định, tổng hợp báo cáo cấp trên. Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện theo dõi diễn biến tình hình thông tin trên không gian mạng; các vấn đề liên quan đến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai Nghị quyết số 115-NQ/CP của Chính phủ, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện... Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của cấp trên. Tính đến nay, BTGTN đã ban hành hơn 560 văn bản, nội dung chủ yếu là định hướng, hướng dẫn cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận, các hội, đoàn thể thực hiện có kết quả công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trong năm, thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin tổng hợp tình hình kinh tế-xã hội, tình hình thế giới và trong nước; tài liệu nghiên cứu để đấu tranh phản bác các thông tin trái chiều, những thông tin xấu, độc có tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Điều đáng ghi nhận trong giai đoạn 2015-2020, BTGTN đã nỗ lực, phối hợp chỉ đạo hoàn thành công tác biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã Phước Dinh (giai đoạn 1930-2015); phối hợp thẩm định đề nghị công nhận Phước Hà là xã An toàn khu trong các thời kỳ kháng chiến; tham mưu hoàn thành công tác biên soạn và xin cấp phép xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện (giai đoạn 1930-2015). Tham mưu, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 94 huyện; thành lập Ban chỉ đạo 35 huyện và các nhóm cộng tác viên, bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Đối với công tác khoa giáo, BTGTN đã chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo các mặt hoạt động về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và chăm sóc trẻ em; phong trào văn nghệ, thể dục-thể thao. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các quyết định công nhận, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện theo quy định của Trung ương. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 29-NQ/TW, 30-NQ/TW, Nghị quyết số35-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong 5 năm qua, BTGTN đã tổ chức 112 lớp bồi dưỡng về sơ cấp lý luận chính trị; quán triệt, học tập nghị quyết và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… với khoảng 11.414 lượt học viên tham gia. Đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng giáo án điện tử phục vụ việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Nam đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc từ năm 2016-2017 và năm 2018 - 2019.