Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày 16-9, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phổ biến nội dung của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông qua hội nghị, nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản mới đến toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, góp phần đưa các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ đi vào thật chất, hiệu quả.