Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Phước về chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020

Ngày 16-9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước về thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020.

Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Phước, toàn huyện có 10 trường mầm non, với 92 lớp mẫu giáo. Thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn và các trường học thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tập trung củng cố và phát triển mạng lưới trường, lớp cấp mần non. Công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp tăng hàng năm; tỷ lệ trẻ đến trường ở độ tuổi mẫu giáo từ 3-5 tuổi, đạt tỷ lệ 57,9%, tăng 9,2% so với năm 2015; trẻ 5 tuổi nhập học hàng năm đạt tỷ lệ 99,5%; số trẻ học hai buổi/ngày đạt 100%. Chất lượng hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ đều được các trường mầm non thực hiện đầy đủ; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ hàng năm đều giảm; các cơ sở giáo dục mần non đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ và không có trường hợp ngộ độc thực phẩm và xâm hại thân thể xảy ra trên địa bàn…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Phước về thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương, các trường học báo cáo, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa–xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Ninh Phước trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị huyện cần tăng cường sự chỉ đạo và ưu tiên hơn nữa cho giáo dục mầm non, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về giáo dục mầm non, tăng cường sự phối hợp và xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục mầm non…