UBND tỉnh họp rà soát kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam

Ngày 16-9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Dự án qua địa bàn 5 huyện: Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam, với chiều dài 61 km. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến 1.229 hộ dân, qua thời gian triển khai, đến nay đã có 1.185 hộ nhận tiền bồi thường, chiếm tỷ lệ 97%. Có 2 khu tái định cư cho 55 hộ dân thuộc diện giải tỏa phục vụ triển khai dự án. Đến thời điểm hiện nay, Khu tái định cư Ninh Sơn đạt khoảng 85% khối lượng, Khu tái định cư Thuận Nam đạt 50% khối lượng.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án 85- Đơn vị trực tiếp phụ trách Dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện bám sát kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; có phương án giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, chi trả đối với 49 hộ dân chưa nhận tiền đền bù; đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện thủ tục sớm bàn giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện tái định cư nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy các ngành, các địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Mục tiêu phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trong quý III năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp cùng Ban Quản lý dự án 85, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong tháng 10 để phục vụ thi công dự án. Các huyện chủ động chuẩn bị các phương án tiến hành phối hợp bảo vệ thi công đối với các trường hơp cần thiết đảm bảo thi công để không làm chậm tiến độ công trình. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc giao, nhận đất đối với các hộ dân được bố trí tái định cư. Đơn vị chủ đầu tư, các huyện cần làm việc với Truyền tải điện Ninh Thuận, Điện lực Ninh Thuận để xây dựng các phương án chi tiết cắt điện phục vụ thi công. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong vùng dự án giao đất, rà soát các thủ tục pháp lý đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp với đơn vị thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công 2 khu tái định cư sớm hoàn thành vào cuối tháng 9.