HĐND huyện Thuận Nam khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười

Ngày 15-9, HĐND huyện Thuận Nam tổ chức kỳ họp thứ mười, kỳ họp bất thường để bầu một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thuận Nam đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Lê Huyền, do chuyển công tác về Văn phòng UBND tỉnh và bầu đồng chí Trương Xuân Vỹ, Phó Bí thư Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; đồng thời bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban kinh tế - xã hội, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.