Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh lấy ý kiến góp ý các dự án luật

Ngày 15-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC), dự kiến trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với bố cục, nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC, đồng thời góp ý một số ý kiến như: Cần tăng mức tiền phạt đối với các lĩnh vực về quản lý nhà nước, thuế, xây dựng, lâm nghiệp, đất đai nhằm tăng tính răn đe; liệt kê, mở rộng thêm các hành vi vi phạm đối với độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; xem xét thẩm quyền, tính khả thi của UBND cấp xã trong việc đưa đối tượng vi phạm vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; đề nghị xem xét điều chỉnh thời hiệu xử phạt hành vi VPHC về bảo vệ môi trường; hoàn thiện các quy định về thời hiệu xử phạt và thời hạn thi hành quyết định xử phạt VPHC.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

* Chiều cùng ngày, đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 179 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu quan tâm và góp ý một số vấn đề như: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cấp, đặc biệt ở cấp xã, phường, thị trấn; cần tích hợp nhiều loại giấy phép môi trường thành một loại giấy phép duy nhất nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các cá nhân, đơn vị; ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, đánh giá tác động môi trường; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt cần có quy định, lộ trình rõ ràng; thẩm quyền đánh giá tác động môi trường nên giao cho UBND cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà đánh giá cao và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời tổng hợp để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

* Trước đó, ngày 14-9, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).