Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 15-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Misa tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo” cho kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố.

Các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng phần mềm kế toán cho Quỹ “Vì người nghèo” và giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác kế toán, vận động, quản lý, sử dụng nguồn quỹ.

Các học viên thực hành phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”.

Quỹ “Vì người nghèo” được hình thành trên cơ sở tự nguyện ủng hộ của các cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quỹ được thành lập ở 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ở mỗi cấp có Ban vận động, quản lý quỹ riêng…