Công đoàn Giáo dục tỉnh: Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động (CBGVNLĐ) thời gian qua, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hướng hoạt động về cơ sở, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo đời sống, vận động CBGVNLĐ rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo (GD&ĐT) và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với 1.634 đoàn viên sinh hoạt tại 28 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc trong năm học 2019-2020, các cấp CĐGD tỉnh phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành GD&ĐT, của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền, vận động CBGVNLĐ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các hội thi, cuộc thi do ngành GD&ĐT tổ chức… Cùng với đó, CĐCS các trường động viên, phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho CBGVNLĐ phát huy sáng kiến, đổi mới nâng cao chất lượng dạy-học; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học tốt” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Nhờ vậy, chất lượng CBGVNLĐ không ngừng được nâng lên với 4 tiến sỹ, 181 thạc sỹ, 25 CBGVNLĐ có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 92 CBGVNLĐ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 100% CBGV có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn; đồng thời, thu hút đông đảo CBGVNLĐ tham gia viết hàng nghìn sáng kiến, giải pháp đổi mới trong dạy-học và hoạt động công đoàn (riêng năm học 2019-2020 có 236 sáng kiến, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được cấp giấy chứng nhận; trong đó 9 sáng kiến xếp loại tốt, 58 sáng kiến xếp loại khá và 169 sáng kiến xếp loại đạt); nhiều tập thể, cá nhân được các cấp chính quyền khen thưởng; 33 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen
cho giáo viên đoạt giải Ba trong Hội thi giáo viên THPT
dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ III, năm học 2019-2020.

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, CĐGD tỉnh tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNLĐ; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến một số văn bản về chủ trương, cơ chế chính sách của ngành; góp ý chương trình giáo dục phổ thông mới, dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi; phối hợp với chuyên môn thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CBGVNLĐ như: tiền lương, tiền phụ cấp, nâng lương trước thời hạn, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời. Hằng năm, 100% CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và ban hành quy chế dân chủ; 100% đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các hoạt động nhân đạo-từ thiện, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBGVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật được quan tâm thực hiện kịp thời. Chỉ tính riêng năm học 2019-2020, các cấp CĐGD tỉnh đã vận động, đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” gần 53,5 triệu đồng, đạt 107% chỉ tiêu giao. CĐGD tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; xây dựng nhà ở công vụ giáo viên Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh từ nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng của CĐGD TP. Hải Phòng; tham mưu Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”; đề nghị CĐGD Việt Nam hỗ trợ 2 trường hợp lao động hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 số tiền 5 triệu đồng… Những việc làm thiết thực nói trên không chỉ góp phần giúp đội ngũ CBGVNLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn có thêm niềm tin, nghị lực, yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Theo đồng chí Phan Chánh Thảo, Chủ tịch CĐGD tỉnh, để làm tốt vai trò và nhiệm vụ được giao, năm học 2020-2021, CĐGD tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNLĐ; tuyên truyền, vận động CBGVNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng… Các cấp CĐGD tỉnh phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Hỗ trợ học sinh và giáo viên vùng khó khăn, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” với những nội dung phù hợp với tình hình mới… Qua đó, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; khơi dậy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo của CBGVNLĐ, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.