Công nghệ mới cải thiện khả năng học ngoại ngữ

Nghiên cứu của các nhà sinh học thần kinh ở Đại học Pittsburgh và Đại học California (Mỹ) cho thấy, công cụ giống như chiếc tai nghe do Đại học California phát triển, có thể cải thiện đáng kể khả năng học ngoại ngữ của người sử dụng.

Các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật không xâm lấn, gọi là kích thích thần kinh phế vị qua da (transcutaneous vagus nerve stimulation, tVNS). Phương pháp này dựa trên việc đặt vào trong tai một thiết bị kích thích nhỏ, có khả năng kích hoạt thần kinh phế vị nhờ các xung điện cường độ thấp. 

Những người tham gia thí nghiệm nhận được các xung điện cường độ thấp nhận biết thanh điệu tốt hơn khoảng 13% và đạt các kết quả nhanh hơn 2 lần so với những người thuộc nhóm đối chứng.

Hy vọng trong tương lai, khả năng gây ra các tác nhân kích thích với việc sử dụng công nghệ đơn giản, không xâm lấn, có thể dẫn tới các ứng dụng an toàn với chi phí thấp.